Hantverk Svenska

Slöjdträffar Tavelsjö Bydgegård

Andra måndagen i månaden träffar vi i Tavelsjo bygdegård för att hänga och hantverka. Denna kvällen är organiserad av Jolanda Snellenberg med Den Gröna Fenixen som leverans för materialet.

Varje månad har vi ett tema som bestäms på träffen innan och på Facebook. Temat betyder det ordnas lite material osv som man kan använda, så att alla som vill komma kan ha ett projekt igång under kvällen. Om du har frågor kring hantverket kan jag eller kanske nån annan säkert hjälpa dig.

Det är INTE alls ett måste att jobba med temat. Det finns inte en ordnad workshop eller så. Så ta med det ni känner er för, eller använd det som finns!
Målet av kvällen är mest att ha det roligt! Det är mest tänkt att ha lite liv och socialt häng för hantverkandet i Tavelsjö, så känn dig fri att ta med ett projekt som inte passar in i temat.

Anmälan är uppskattad. Maila till info@dengronafenixen.se
Kvällen är helt gratis, men en bidrag av 50-100 kr för lokalhyran, fika och material är uppskattat. Det går att betala på plats kontant eller genom Swish.

Titta i Kalendern för alla aktiviteter.

You may also like...