Craft evenings in Tavelsjö

On the second Monday of the month, we meet in the Tavelsjo ‘bygdegård’ to craft and ‘fika’. These evenings are organized by Jolanda Snellenberg with The Green Phoenix as provider of the material. Each month we have a theme that is decided at the meeting before and on Facebook. The theme means that some materials …

Slöjdträffar Tavelsjö Bydgegård

Andra måndagen i månaden träffar vi i Tavelsjo bygdegård för att hänga och hantverka. Denna kvällen är organiserad av Jolanda Snellenberg med Den Gröna Fenixen som leverans för materialet. Varje månad har vi ett tema som bestäms på träffen innan och på Facebook. Temat betyder det ordnas lite material osv som man kan använda, så …