Andra hands, naturen, historien och mysterium. 

Livet i det moderna samhället går fortare och fortare och konsumerar mer och mer. Den Gröna Fenixen strävar efter att sakta ner eller till och med vända på trenden genom att titta på de områden som ofta blir glömda.

We säljer våra alster i en webshop, tillverkar skräddarsydda beställningar, men huvudfokus för Den Gröna Fenixen ligger på kursverksamhet. I slutändan handlar det om att få människor att inse att det finns mer i världen mer än vad man kan se i vardagen.


  • Att binda tallbarr
    Att binda tallbarr är ett okänt men roligt typ av slöjd. Lär dig hur på en kurs hur eller köp färdiga alster från oss på en marknad eller genom att kontakta oss.
  • Slöjdträffar Tavelsjö Bydgegård
    Andra måndagen i månaden träffar vi i Tavelsjo bygdegård för att hänga och hantverka. Denna kvällen är organiserad av Jolanda Snellenberg med Den Gröna Fenixen som leverans för materialet. Varje månad har vi ett tema som bestäms på träffen innan och på Facebook. Temat betyder det ordnas lite material osv som man kan använda, så …

Vem är jag?

Jag är Jolanda, skaparen bakom Den Gröna Fenixen. I 2018 flyttade jag från Nederländerna till Norrland. Jag har alltid varit en kreativ person, men mitt liv i Sverige gav mig plötsligt möjligheten att lära, utforska och utveckla min kreativitet.

Som barn till en mycket kreativ mamma växte jag upp med att försöka återskapa och härma allt mina ögon kunde se. Senare läste jag många kursen inom historiskt och hållbart hantverk, bland annat på folkhögskola Bäckedal och textilhögskolan i Borås.
Ur detta föddes Den Gröna Fenixen! Tidigare har jag studerat både biologi och nordisk historia, så mycket av mitt kreativa arbete drivs av den delen av mig. Förutom att jag fortfarande är en del av mitt yrkesliv, så kolla gärna in sektionerna Djur och dans på denna webbplats.