Slöjdträffar Tavelsjö Bydgegård

Andra måndagen i månaden träffar vi i Tavelsjo bygdegård för att hänga och hantverka. Denna kvällen är organiserad av Jolanda Snellenberg med Den Gröna Fenixen som leverans för materialet. Varje månad har vi ett tema som bestäms på träffen innan och på Facebook. Temat betyder det ordnas lite material osv som man kan använda, så …